Site is Loading, Please wait...

Regulamin All-Square Match Play League – ASL Edycja 2023

Informacje ogólne

A.1 Celem powołania All-Square Match Play League („ASL”) jest rozpowszechnienie systemu rozgrywek typu Match Play.
A.2 Uprawnieni do udziału w ASL są golfiści-amatorzy posiadający kartę handicapową i zarejestrowani w bazie handicapowej dowolnego krajowego związku golfa na dzień meczu.
A.3 W rozgrywkach bierze udział nieograniczona liczba graczy.
A.4 Gracze umawiają się na rozegranie meczu samodzielnie.
A.5 Mecze można rozgrywać w kraju i zagranicą na dowolnym polu golfowym posiadającym aktualną kalibrację, w dowolnym terminie w trakcie trwania Sezonu Zasadniczego (patrz pkt A.9 poniżej).
A.6 Rozgrywki odbywają się systemem Match Play (na wygrane dołki) Netto.
A.7 Zapisanie się do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją wymaganych zgód.
A.8 Zapisów do rozgrywek można dokonać elektronicznie na stronie www.asl.golf w dowolnym terminie od 31.03.2023 (przy czym zakończenie Sezonu Zasadniczego to 22.09.2023) – pytania i odpowiedzi przez adres e-mail asl@asl.golf.
A.9 Sezon Zasadniczy startuje 31.03.2023r. i trwa do 22.09.2023r.
A.10 Runda Finałowa odbędzie się w dniach 7-8.10.2023r.
A.11 Do klasyfikacji Sezonu Zasadniczego zaliczamy:

a) mecze indywidualne (Single)
b) mecze w formule Foursome oraz Four-Ball
c) mecze w parach (sumujemy wtedy HCP gry każdej pary i gramy z różnicą 3/4 HCP gry)
d) mecze rozgrywane w ramach innych rozgrywek / lig match play, niezależnie od ich systemu rozgrywek (różnica HCP) pod warunkiem, że każdy z graczy jest zarejestrowany i dopuszczony do rozgrywek ASL – w każdym przypadku należy pamiętać o zgłoszeniu meczu na stronie www.asl.golf lub na adres e-mail asl@asl.golf.

A.12 Do aktywnej liczby 160 uczestników ASL Edycja 2023 planowana jest 16 osobowa Runda Finałowa, powyżej aktywnych 160 uczestników – 32 osobowa z podziałem na 2 grupy HCP (do 18,0 oraz 18,1-36,0 – patrz pkt B.2)
A.13 W trakcie rozgrywek ASL obowiązują reguły lokalne oraz obostrzenia na polu związane z epidemią COVID-19.
A.14 Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest rejestracja w ASL oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 350 zł.

Sezon Zasadniczy

B.1 Rozgrywki w ramach Sezonu Zasadniczego odbywają się systemem Match Play (na wygrane dołki) Netto z uwzględnieniem 3/4 różnicy HCP gry, zgodnie z Regułami Gry w Golfa R&A oraz etykietą golfową.
B.2 Maksymalny HCP dokładny obowiązujący w ASL to 36.0. Gracze z wyższym HCP grają z HCP dokładnym 36,0.
B.3 W Sezonie Zasadniczym podstawą ustalenia ilości dodatkowych uderzeń handicapowych są aktualne na dzień meczu HCP dokładne graczy, zgodnie z bazą handicapową dowolnego krajowego związku golfowego.
B.4 Ilość dodatkowych uderzeń jaką otrzymuje gracz o wyższym HCP wylicza się biorąc 3/4 różnicy handicapów gry na polu i ewentualnie zaokrąglając wynik do liczby całkowitej, w przypadku wyniku n,25 do liczby n (np. 2,25 = 2), w przypadku wyniku n,5 lub n,75 do liczby n+1 (np. 4,5 = 5) zgodnie z poniższym przykładem:

Gracz A: HCP dokładny = 14,9; HCP gry = 18
Gracz B: HCP dokładny = 22,2; HCP gry = 27
Ilość dodatkowych uderzeń = 0,75 x (27-18) = 0,75 x 9 = 6,75 a po zaokrągleniu wynosi 7.

B.5 Gracz B otrzymuje po 1 dodatkowym uderzeniu na 7 najtrudniejszych dołkach pola wg indeksu Stroke Index, (widoczny na scorecard). Dodatkowe uderzenie dla Gracza B oznacza, że Gracz A chcąc wygrać np. dołek z przewagą musi uzyskać wynik o 2 uderzenia brutto niższy od Gracza B, wynik o 1 uderzenie brutto niższy oznacza dołek zremisowany (A/S), a przy takiej samej ilości uderzeń brutto Gracz A przegrywa dołek.
B.6 W trakcie rejestracji gracz podaje swoje Pole Domowe tzn. wskazuje pole golfowe, gdzie w danym roku jest członkiem (w przypadku większej ilości prawa do gry tylko jedno) lub w przypadku braku członkowstwa pole, na którym będzie najczęściej rozgrywał mecze.
B.7 Jeżeli mecz odbywa się na Polu Domowym (widocznym na www.asl.golf) tylko jednego z graczy, w Sezonie Zasadniczym ilość dodatkowych uderzeń w meczu jest obniżona (w przypadku gracza o wyższym HCP na jego/jej Polu Domowym) lub podwyższona (w przypadku gracza o niższym HCP na jego/jej Polu Domowym) o 1 uderzenie. Np. jeżeli ilość dodatkowych uderzeń, wynikających z 3/4 HCP gry wynosi 7, to w przypadku gracza o wyższym HCP (np. 22,2 j.w.) grającym na Polu Domowym przewagę obniżamy do 6 uderzeń, a jeżeli mecz odbywa się na Polu Domowym gracza o niższym HCP (np. 14,9 j.w.) przewagę podwyższamy do 8 uderzeń.
B.8 Zwycięzcą meczu jest gracz, który wygra większą ilość spośród 18 dołków. Mecz uważa się za rozstrzygnięty jeśli przewaga jednego z graczy jest większa niż ilość dołków pozostała jeszcze do rozegrania, np. Gracz A po 16 rozegranych dołkach prowadzi 3 dołkami (3 up), gdy do rozegrania pozostało jeszcze tylko 2 dołki, mecz został więc rozstrzygnięty i zakończony na dołku #16, a wynik meczu wynosi 3&2 dla Gracza A.
B.9 Mecz może zakończyć się remisem, a wtedy wynik meczu wynosi A/S.
B.10 Informacja o zaproszeniach na mecz będzie dostępna na stronie www.asl.golf lub na grupie fb. Gracze powinni skontaktować się ze sobą w dowolny sposób (np. poprzez dane dostępne na stronie, grupę fb, Messenger, Whatsapp itd.) i ustalić datę i miejsce meczu odpowiadające wszystkim osobom.
B.11 Punktacja Sezonu Zasadniczego opiera się na dużych punktach (BP – big points) i małych punktach (SP – small points), w następujących sposób:

a) A/S = 1 BP (0 SP)
b) wygrana 1up lub 2up = 2BP (1 SP w przypadku wyniku 1 up oraz 2 SP w przypadku wyniku 2 up)
c) wygrana 3&1, 3&2, 4&2 lub 4&3 = 3BP (3 SP w przypadku wyniku 3&1 lub 3&2 oraz 4 SP w przypadku wyniku 4&2 lub 4&3)
d) wygrana 5&4, 5&3, 6&5, 6&4, 7&6, 7&5 = 4BP (5 SP w każdym przypadku)
e) wygrana 8&7, 8&6, 9&8, 9&7, 10&9, 10&8 = 5 BP (5 SP w każdym przypadku)
f) przegrana = 0 BP (-1 do -5 SP jako odwrotność SP gracza wygrywającego)

B.12 Za wygranie meczu gracz otrzymuje odpowiednią ilość BP oraz tyle SP ile wynosiła jego przewaga. Np. jeśli mecz zakończy się wynikiem 4&3, to gracz wygrywający otrzymuje 3 BP i 4 SP
B.13 Za przegrany mecz gracz otrzymuje 0 BP oraz tyle ujemnych SP ile wynosiła przewaga zwycięzcy. Np. jeśli mecz zakończy się wynikiem 4&3, to gracz przegrywający otrzymuje 0 BP i -4 SP.
B.14 Maksymalna ilość SP w jednym meczu wynosi 5, tzn. jeśli gracz wygra 7&6 to otrzyma 5 BP i 5 SP, a gracz przegrywający odpowiednio 0 BP i -5 SP.
B.15 Do klasyfikacji Sezonu Zasadniczego zaliczamy mecze rozgrywane wg pkt. A.11 powyżej.
B.16 Gra z dowolnych tee (jednak nie wyżej niż dopuszczają reguły lokalne).
B.17 Do kwalifikacji do Rundy Finałowej wymagana jest minimalna ilość 10 meczów w Sezonie Zasadniczym, niezależnie od miejsca w tabeli końcowej Sezonu Zasadniczego.

B.18 5 to maksymalna ilość klasyfikowanych meczów z tą samą osobą z ASL w jednym sezonie.
B.19 Zaleca się rejestrowanie wyników meczów w trakcie Sezonu Zasadniczego. Gracze zaznaczają na karcie wyniki na poszczególnych dołkach oraz wskazują wygrywającego dołek np. symbolami: „+” , „-”, a przypadku dołka zremisowanego „o” (czyli all-square). Po rozegraniu meczu jeden z uczestników wpisuje uzgodniony wynik na portalu www.asl.golf lub przesyła na adres e-mail asl@asl.golf. Przeciwnik zostaje o tym powiadomiony. Na kartę wyników można nanieść dane graczy, podpisać i przesłać zdjęcie na adres asl@asl.golf.
B.20 Do końcowej klasyfikacji Sezonu Zasadniczego liczy się 20 najlepszych wyników gracza, a o układzie miejsc w końcowej klasyfikacji Sezonu Zasadniczego decydują w kolejności:

a) wyższa liczba dużych punktów (BP)
b) wyższa liczba małych punktów (SP)
c) większa liczba zwycięstw w całym Sezonie Zasadniczym (także powyżej 20 meczów)
d) niższy HCP dokładny
e) losowanie.

B.21 Do Rundy Finałowej, pod warunkiem rozegrania min. 10 klasyfikowanych meczów, zakwalifikowani zostaną najlepsi gracze Sezonu Zasadniczego w liczbie 16 osób (do 160 aktywnych uczestników ASL) lub 32 osoby po 16 z każdej z 2 grup HCP (do 18,0 oraz 18,1-36,0) powyżej 160 aktywnych uczestników ASL – patrz pkt A.12.
B.22 W przypadku odmowy udziału w Rundzie Finałowej lub braku potwierdzenia we wskazanym terminie, do Rundy Finałowej zaproszeni zostaną kolejni gracze z listy rankingowej Sezonu Zasadniczego, aż do osiągnięcia pełnej puli finałowej.

Runda Finałowa

C.1 Graczom zaproszonym do Rundy Finałowej zapewniamy:

a) promocyjne green fee treningowe w przeddzień Rundy Finałowej
b) green fee na 45 dołków (3×9 + 18) w ramach Rundy Finałowej
c) 2x lunch box
d) 2x voucher na posiłek
e) zaproszenie na kolację w wieczór pierwszego dnia Rundy Finałowej, połączony z ogłoszeniem par na Dzień Finałów Match Play
f) atrakcje i konkursy niespodzianki
g) pamiątkowe upominki oraz
h) nagrody dla najlepszych.

C.2 W przypadku specjalnych nagród lub wydarzeń organizator zapewnia sobie możliwość wprowadzenia odrębnego regulaminu nagrody lub wydarzenia.
C.3 Runda Finałowa rozgrywana będzie na wskazanym przez organizatora polu golfowym w Polsce lub w innym kraju Europy Środkowej. Miejsce finałów zostanie ogłoszone w trakcie Sezonu Zasadniczego.
C.4 Runda Finałowa rozgrywana będzie systemem pucharowym w następujący sposób:

a) rozstawienie w Rundzie Finałowej odbędzie się zgodnie z tabelą końcową Sezonu Zasadniczego, tzn. 1 miejsce w grupie HCP rywalizuje z 16 itd.
b) 1 dzień to Dzień Rozstawny Match Play (na wygrane dołki) Netto z uwzględnieniem 3/4 różnicy HCP gry, zgodnie z Regułami Gry w Golfa R&A oraz etykietą golfową – 3x 9 dołków, aż do wyłonienia par w Dniu Finałów Match Play;
c) 2 dzień to Dzień Finałów Match Play (na wygrane dołki) Netto z uwzględnieniem 3/4 różnicy HCP gry, zgodnie z Regułami Gry w Golfa R&A oraz etykietą golfową na polu 18 dołkowym.

C.5 W Dniu Finałów podstawą ustalenia ilości dodatkowych uderzeń handicapowych są aktualne na dzień rozpoczęcia Rundy Finałowej HCP dokładne graczy, zgodnie z bazą handicapową dowolnego krajowego związku golfowego. Ilość dodatkowych uderzeń jaką otrzymuje gracz o wyższym HCP wylicza się biorąc 3/4 różnicy handicapów gry na polu i ewentualnie zaokrąglając wynik do liczby całkowitej, w przypadku wyniku n,25 do liczby n (np. 2,25 = 2), w przypadku wyniku n,5 lub n,75 do liczby n+1 (np. 4,5 = 5). Nie obowiązuje zasada Pola Domowego.
C.6 Mecz w Dniu Finałów musi zostać rozstrzygnięty w formie dogrywki zaczynając od 1-ego dołka.
C.7 W dogrywce obowiązuje reguła „nagłej śmierci”, tzn., że mecz wygrywa ten gracz, który pierwszy wygra kolejny dołek dogrywki z uwzględnieniem 3/4 różnicy handicapów gry na polu.
C.8 Gracze zaznaczają na karcie wyniki na poszczególnych dołkach oraz wskazują wygrywającego dołek np. symbolami: „+” , „-”, a przypadku dołka zremisowanego „o” (czyli all-square). Na końcu rundy wpisujemy uzgodniony wynik i wraz z podpisami obydwu graczy zdajemy scorcard do organizatora.
C.9 Dla zwycięzców Rundy Finałowej przewidziane są nagrody. Wysokości i dystrybucja nagród zostaną ogłoszone w trakcie Sezonu Zasadniczego.

Informacje końcowe

D.1 W przypadku zgłoszenia do rozgrywek ASL edycja 2023 mniej niż 100 aktywnych osób organizator ma prawo je odwołać, a opłata rejestracyjna zostanie zwrócona.
D.2 W przypadku kwestii spornych ostateczne decyzje będą podejmowane przez organizatora.
D.3 Organizator ma prawo do losowej weryfikacji rozegranych meczów, dlatego mecze ASL należy zgłaszać w recepcji pola.
D.4 ASL nie akceptuje zachowań nieetycznych. W razie trzech niezależnych zgłoszeń złamania Reguł Gry w Golfa R&A lub etykiety golfowej, organizator będzie miał prawo do dyskwalifikacji i usunięcia gracza z rozgrywek bez zwrotu kosztów rejestracji.
D.5 Opłatę rejestracyjną w wysokości 350 zł proszę wpłacać przelewem na konto:

ASL …… Sp. z o.o., ul. Włóczków 20/3, 30-103 Kraków
nr rachunku ………………………………………………………………… w ING Bank Śląski S.A.
w przypadku wyrażenia żądania płatnik otrzyma paragon fiskalny lub, w przypadku podania adresu zamieszkania, otrzyma fakturę elektroniczną.

Q&A: asl@asl.golf
www.asl.golf
do zobaczenia na 1st Tee!